Välkommen till Spjutstorp 110

Spjutstorp 110 är en litet lantbruk på Österlen. Här finns en mindre besättning kor som sköter gårdens naturbetesmarker och ger oss kött.

Oskar och Sandra heter vi som driver gården. Oskar är gårdsmästare, djupt rotad i myllan och älskar att rota med djur, maskiner och växter. Sandra är mark/växtagronom med ett stort intresse för vilda och tama djur och natur i största allmänhet. Tillsammans driver vi gården och tar fram kött på det vis vi själv vill ha det: ansvarsfullt producerat med hög kvalitet och mycket smak från välmående djur.

Två gånger om året, höst och vår, kan man beställa nötkött från Spjutstorp 110. Boka gärna redan nu!


Vi finns också på Facebook.

Spjutstorp 110 - Naturbeteskött