Så här tar vi fram vårt nötkött

Våra djur kan gå ut året runt. Gården ligger i gränsen mellan slättbygden och det mer småbrutna backlandskapet. Därför finns det fortfarande kvar betesmarker rika på natur, våtmarker och stengärden, trots att många småbitar odlats upp och slagits samman till större och mer lättodlade skiften. I naturbetesmarkerna bland brudbröd, långbensgrodor och rapphöns lever korna från vår till höst.

Våra djur kan gå ut året runt. Gården ligger i gränsen mellan slättbygden och det mer småbrutna backlandskapet. Därför finns det fortfarande kvar betesmarker rika på natur, våtmarker och stengärden, trots att många småbitar odlats upp och slagits samman till större och mer lättodlade skiften. I naturbetesmarkerna bland brudbröd, långbensgrodor och rapphöns lever korna från vår till höst.

När vädret börjar bli dåligt på hösten flyttar vi hem korna till stallet. Inne i stallet går de fritt i en lösdrift med en torr halmströbädd, men de går också ut på en platta när de känner för det. På vintern äter de mineraler och ensilage som odlats hemma på gården, inget annat. Det ger ett kött som är rikare på nyttigheter än kött från djur som fötts upp på spannmål och färdigfoder.


När vi slaktar på hösten kommer djuren direkt från betesmarkerna, där de har fått bra foder och motion. Köttet har därför de bästa förutsättningarna att ha en bra konsistens och god smak.

Slakten sker på ett lokalt gårdsslakteri. Vi lastar och kör själva djuren till slakteriet, det går lugnt och sansat till och djuren får omges av människor som de är vana vid.

Eftersom våra tjurar ofta säljs till avel kan man bara köpa kött från hondjur från oss. För dig som konsument är det bra, eftersom kött från hondjur ofta har lite mer insprängt fett, är lite mörare och smakar mer.

Spjutstorp 110 - Naturbeteskött