Cookies

Den här siten använder så kallade "session-cookies".

Det vill säga att data för webbläsaren bara lagras
under tiden du är inne på webbsidorna, i syfte att
snabba upp återladdning av sidor mm.

Någon stadigvarande lagring av cookies görs inte.

Spjutstorp 110 - Naturbeteskött