Avelsdjur

På gården har vi en liten besättning stambokförda Charolais.

Vi bedriver avel med målet att erbjuda friska och sunda livdjur som passar för grovfoderbaserad uppfödning. Varje vår kalvar ca 20 kor.

Besättningen har A-status för paratuberkulos, BVD och är med i frivilliga salmonellaprogrammet. Vi har inte ringorm i besättningen.

Ring Oskar på 0708-696189 eller skicka ett mail till info@spjutstorp110.se om du är intresserad av livdjur.

Spjutstorp 110 - Naturbeteskött